Dutch Ceramics

Willem Stuurman (1908 - 1995) 

Willem Stuurman (born 25-4-1908 in Amsterdam) was a great Dutch artist in pottery. He started in 1922 at the Quellinusschool (Amsterdam) by taking courses from Bert Nienhuis (1873-1960). 1927 he became teacher at the same school ("Kunstnijverheidsinstituut"). He worked from 1928 to 1934 at Eskaf in Huizen, Kennemerland in Velsen, St. Lukas in Maarssen, Zenith and Goedewaagen. The around 300 Art Deco potteries he designed for Zenith (Plateelbakkerij en pijpenfabrieken Fa. P.J. van der Want Az., Gouda, 1749-1984) in only 3 years are very famous (model numbers ≈ 386-646). From 1932 was worked as independent artist. He also teached pottery to princess Beatrix (now the Dutch queen). He died 1995 in Amersfoort.

Klik voor uitvergroting

   
Willem Stuurman werd in 1908 in Amsterdam geboren en begon op 14-jarige leeftijd zijn studio aan de Quellinius school als leerling van onder andere Bert Nienhuis. In 1927 werd hij docent aan dezelde school, toen Kunstnijverheidsschool te Amsterdam. In de periode 1928 tot 1932 werkte hij als artistiek leider en ontwerper bij de aardewerkfabrieken Zenith en Goudewaagen te Gouda en bij St. Lucas in Utrecht. Mede hierdoor heeft hij een stempel kunnen drukken op de kunstuitingen van deze periode. Vanaf 1932 werkte hij als zelfstandig ceramist. In 1938 herontdekte hij het zgn. "Koningsblauw". Dit is een blauw glazuur welke de Egyptenaren al vanaf de tijd van het Nieuwe Koninkrijk (omstreeks 1567 voor Christus) gebruikten om aardewerk amuletten en dienaarbeeldjes (ushabti) te verfraaien maar waarvan de kennis hoe dit glazuur te maken verloren was gegaan. Het bijzondere van bet ''Koningsblauw'' is dat wanneer men twee blauw geglazuurde voorwerpen bijv. een ''Delfts'' blauw bord en een bord in "Koningsblauw" naast elkaar legt, het "Delftse'' bord er niet meer blauw uit ziet maar paars of violetachtig. Zijn eerste grote buitenlandse expositie was in Boston, USA in 1938. Maar ook in Nederland zijn in alle grote steden in die periode tentoonstellingen van hem geweest. Er werden aankopen gedaan door Koningin Wilhelmina en het Stedelijk Museum. Belangrijke opdrachten uit die tijd waren o.a. een moza´ek van acht vierkante meter in bet vlaggenschip " De Oranje", diverse oorlogsmonumenten en muurversieringen in openbare gebouwen. Als gast-ontwerper was hij in 1940 verbonden aan de Koninklijke Glasfabrieken te Leerdam. In 1948 was op de wereldtentoonstelling te Montreal zijn werk vertegenwoordigd op de Nederlandse inzending. Hij overled 1995 in Amersfoort.

Selected items "Willem Stuurman at Plateelbakkerij Zenith Gouda" (1931-1934)
(
Look here for the "catalog" (numbers 386-646 likely designed by Willem Stuurman for Zenith). )

         

Some documents

 
Advertisement for the handformed Zenith ceramics Het Vaterland

5-4-1934

Het Vaterland

9-11-1938

Het Vaterland

5-10-1940

Advertisement
Het Vaterland
16-12-1940
  Catalogus
Tentoonstelling
Mei 1976

Some other work of Willem Stuurman (mainly found on WWW)

Velsen/Kennemerland

 

Goedewaagen  
St. Lukas Maarsen
Eskaf
Zenith

 

Willem
Stuurman

(e.g. at "Het Kruikje" in Putten that he took over in 1940 from Wildenhain-Friedlaender)


Leerdam          

"Fakes"

 

For any other comment send me an email.